Aby bryły metalu zmieniły się w realne elementy, należy je obrobić. Jedną z technik jest odlewanie kształtów w formie. Jednak aby uzyskać wysoki stopień precyzji, należy skorzystać z bardzo skomplikowanych technik odlewniczych, lecz i tak odlaną formę powinno się obrobić do ostatecznego kształtu, szlifując naddatek surowca w postaci nadlewów.

Inną możliwością jest tak zwana obróbka skrawaniem. Ta nowoczesna metoda pozwala na bardzo precyzyjną obróbkę metali, i nie tylko, można ją używać także do obróbki drewna, szkła, kamienia jak też tworzyw sztucznych. Dzięki zastosowaniu obróbki skrawaniem zyskujemy dużą dokładność wykonania, jak również jednakowość form. Dziś powiemy ci więcej o jakże często stosowanej w ostatnim czasie technice, jaką jest obróbka ze skrawaniem.

Tekst został stworzony na podstawie informacji ze strony przedsiębiorstwa Masz-ZAP – obróbka skrawaniem.

Czym jest obróbka skrawaniem? Obróbka skrawaniem – Co to właściwie jest?

Zwięźle ujmując, obróbka skrawaniem jest to usuwanie niepotrzebnego tworzywa, aż do pozyskania odpowiedniej formy. Ta technologia obróbki metali jest jednym z rodzajów tak zwanej obróbki ubytkowej, oznacza to, iż by uzyskać dany kształt powinno się po kolei usuwać warstwy niepotrzebnego tworzywa, czyli naddatku.

Obróbka skrawaniem to technika, którą można wykonać za pomocą narzędzi takich, jak tokarki, frezarki, wiertarki bądź szlifierki, jednakże nowym rozwiązaniem są urządzenia CNC.

Maszyny te nie tylko są dużo bardziej wydajne niż znane metody, lecz także umożliwiają dużo sprawniejszą automatyzację procesu. Ich zaletą jest precyzja, z jaką frezują formę. Dzięki właściwemu programowaniu maszyny mamy możliwość zrobić bardzo szczegółowe detale i podzespoły maszyn o skomplikowanych kształtach. Precyzja, z jaką wykonywana jest obróbka metali dzięki maszynie CNC dochodzi nawet do kilku mikronów.

Co to jest honowanie?

Honowanie to metoda, mającą na celu wygładzenie konkretnej powierzchni. Stosuje się je w ostatecznej obróbce przedmiotów wymagających sporej szczegółowości. Za wykorzystaniem tej metody wykańcza się przeważnie otwory o okrągłym przekroju lub powierzchnie zewnętrzne produktów obrotowych walcowych lub stożkowych. Honować daje się też powierzchnie płaskie oraz część rodzajów uzębień .

Zaletą wygładzania jest duża precyzyjność wymiarowa oraz niska klasa chropowatości. Wygładzać dają się zarówno niewielkie, jak i sporych rozmiarów elementy.

Minimalna średnica to kilka milimetrów, a największa wynosi blisko 1m. Przedmiot może mieć długość od 1 cm do blisko 20 m. Należy pamiętać, że końcowy efekt gładzenia będzie ściśle uzależniony od:

  • materiału pilników ściernych,
  • kąta nachylenia przycinanych śladów,
  • rodzaju cieczy służącej do marowania oraz chłodzenia,
  • nacisku na ścieraną powierzchnię.

Narzędziem, które wykorzystywane jest do honowania jest gładzik, a więc głowicy, na której obwodzie znajdują się pilniki ścierne. Ścieranie odbywa się przez wykonywanie ruchów rotujących oraz posuwisto-zwrotnych.

Wśród atutów honowania wylicza się głównie: wysoką precyzję umożliwiającą dokładne spasowywanie się elementów, co znacznie ogranicza ich zużywanie się, ale też wyższą trwałość detali, co wynika z niskiego nacisku na tworzywo.

Metody obróbki skrawaniem – podział

Wyróżniamy parę metod obróbki skrawaniem, a liczy się do nich:

Obróbka punktowa

Polega ona na ukształtowaniu obrabianego obiektu za pomocą ruchu jedynie jednego elementu noża. Zarys powierzchni obiektu jest odwzorowaniem toru ostrza.

Obróbka kształtowa

W danym wypadku kształt powstaje przez odwzorowanie w surowcu obrabianym zarysu krawędzi skrawającej narzędzia. Forma noża warunkuje w ten sposób uformowanie przedmiotu.

Obróbka obwiedniowa

Użycie tej techniki sprawia, iż narzędzie wykonuje jednocześnie ruch liniowy i obrotowy. Kształt formy powstaje więc dzięki zazębieniu się przestrzeni przedmiotu z narzędziem. Jednak może być to uznawane za dość kosztowne, a przez to rzadko stosowane rozwiązanie.

Obróbka skrawaniem – etapy

Kroki wykonywania obróbki skrawaniem zwykle dzieli się ze względu na dokładność.

Obróbka zgrubna

Jest to szybkie usunięcie górnych warstw i przygotowanie bryły do następnych etapów obróbki. Ten etap jest bardzo ważny ze względu na tępo i maksymalizację produktywności obróbki. Za pomocą szybkich i głębokich ruchów skrawana jest większość niepotrzebnego materiału, można wtedy przystąpić do kolejnego kroku.

Obróbka średnio dokładna

Jest to decydujący etap w trakcie obróbki skrawaniem. W czasie frezowania na tym etapie zyskuje się pożądany kształt, dlatego ten krok bywa nazywany inaczej obróbką kształtującą.

Obróbka dokładna

Jest to jeden z ostatecznych momentów obróbki metalu. Polega na skrawaniu do wymaganych przez nas wymiarów. Podczas tego forma jest również wygładzana jak też dopieszczone są jej detale. Inną nazwą tego etapu jest obróbka wykańczająca.