Zanim przystąpisz do egzaminu szkoła jazdy to miejsce w które musisz się udać. Szkoła jazdy Gdańsk, Kraków, Warszawa – to tylko jedne z miejsc gdzie gdzie zdasz egzamin.

O tym pamiętaj przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy

Jeszcze przed rozpoczęciem kursu musisz zdobyć PKK. Czym jest ten profil? To numer, który nadawany jest każdej osobie ubiegającej się o prawo jazdy. Jak można go uzyskać? Należy udać się do właściwego urzędu. Uzyskanie profilu kandydata jest bezpłatne. Następnie musisz udać się do lekarza, za które zapłacisz około 200 złotych.

Egzamin na prawo jazdy – ile trzeba za niego zapłacić?

Cena egzaminu jest zależne od kategorii. Niemniej jednak koszt egzaminu teoretycznego jest jednolita, czyli trzydzieści złotych. Natomiast za część praktyczną trzeba zapłacić:

– 140 złotych za kategorie AM i B;

– 170 złotych za kategorie B1, C1, D1 i T;

– 180 złotych za kategorie A, A1 i A2;

– 200 zł za kategorie C, D i B+E;

– 245 zł za kategorie C+E, C1+E, D+E, D1+E.

Jak przebiega egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Egzamin z teorii odbywa się w sali komputerowej. Każdy ze zdających ma swoje indywidualne stanowisko. Egzamin ma formę testową i składa się łącznie z 32 pytań. Pytania są punktowane:

– 10 pytań za 3 punkty które mają wysokie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 6 pytań za 2 punkty o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 4 pytania za 1 punkt o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 6 pytań za 3 punkty które mają wysokie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 4 pytania za 2 punkty które mają średnie znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze,

– 2 pytania za 1 punkt o o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Aby zaliczyć egzamin praktyczny musisz zdobyć minimum 68 pkt na 74 możliwych.

Jak wygląda egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Praktyka składa się z dwóch etapów – pierwszy przeprowadzany jest na placu manewrowym, a drugi na drogach publicznych. Egzaminowany powinien sprawdzić stan techniczny pojazdu, następnie przygotować się do jazdy poprzez między innymi ustawienie fotela, zagłówka, lusterek, zapięcie pasów bezpieczeństwa. Później podchodzący do egzaminu musi wykonać zadania na placu manewrowym, a następnie wyjeżdża na drogę miejską. Minimalny czas egzaminu to 40 minut, jednakże egzaminator może go zakończyć już po 25 minutach. Po pozytywnym egzaminie otrzymasz arkusz jego przebiegu. Nie trzeba go jednak nigdy zanosić. Egzaminator samodzielnie wprowadza potrzebne dane do systemu teleinformatycznego, co uzupełnia profil PKK podchodzącego. Dane przekazywane są automatycznie do do właściwego urzędu.