Wiele osób upraszcza sobie życie używając różne terminy zamiennie. Często jednak różnica między nimi jest diametralna, a wypowiadane słownictwo okazuje się niestosowne.

Przykładem tego typu błędu jest używanie terminów prawniczych. Mówiąc “prawnik” wielu z nas ma na myśli osobę zawodowo zajmującą się prawem. Dlatego tytułem prawnika określa się zarówno sędziów, prokuratorów, radców prawnych, a nawet notariuszy. Adwokat Mińsk Mazowiecki to także prawnik. Jest to jednak tylko częściowo zgodne z faktami.

Trzeba wiedzieć, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik musi być adwokatem. Warto przedstawić różnice występujące w tej materii.

Prawnik – najniższy szczebel w hierarchii palestry

Podstawową różnicą między adwokatem, a prawnikiem jest droga, którą przeszli oni w trakcie przygotowania się do wykonywanego zawodu.

Prawnikiem jest każda osoba, która ukończyła studia prawnicze. Natomiast by zostać adwokatem, konieczne jest odbycie trzyletniej aplikacji adwokackiej.

Kandydat na adwokata uczy się do zawodu pod opieką mentora, którym jest zazwyczaj doświadczony w fachu adwokat Mińsk Mazowiecki. Podczas nauki osoba aspirująca gromadzi praktyczne obycie z zawodem – sporządza pisma, prowadzi sprawy i występuje przed sądami.

Niejedna kancelaria adwokacka umożliwia aplikantom możliwość zdobywania wiedzy poprzez praktyki – pracę w określonym środowisku i czerpanie nauki od starszych kolegów. Aplikacja adwokacka wieńczona jest czterodniowym państwowym sprawdzianem wiedzy, który odbywa się pod banderą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Natomiast prawnik, po ukończeniu studiów może realizować się w dowolnej formule. Może wybrać drogę prokuratorską, sędziowską, radcowską lub notarialną. Może też wykonywać usługi prawnicze w firmach z różnych sektorów. Każdy wybiera indywidualnie.

Zakres obowiązków adwokata i prawnika

Adwokat Mińsk Mazowiecki i prawnik różnią się też wachlarzem uprawnień i obowiązków. Dotyczy ich również inna odpowiedzialność zawodowa.

Przykładowo, adwokat Mińsk Mazowiecki ma obowiązek do opłacania ubezpieczenia OC. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby kancelaria adwokacka w sposób nieodpowiedni miała dopilnować interesów klienta. W sytuacji niezadowolenia z wykonanych usług klient może ubiegać się o zadouśćuczynienie.

Co więcej adwokaci zobowiązani są do stosowania kodeksu etyki adwokackiej. Wiąże się to z tym, że jest on zobowiązany do zatrzymania informacji uzyskanych od klienta w sekrecie. Prawnik nie ma takiego zobowiązania, zatem teoretycznie może on rozpowszechniać otrzymywane dane.

Ukończenie aplikacji adwokackiej uprawnia do reprezentowania klientów w sprawach sądowych. Dotyczy to także wszystkich etapów przygotowawczych procesu. Prawnik, jako osoba bez odpowiednich uprawnień nie ma takiego prawa.

Warto jednak pamiętać, że kancelaria adwokacka może zatrudniać osoby nie tylko prawnicze. Rozszerzając wachlarz świadczonych usług, w jej szeregach mogą znajdować zatrudnienie również prawnicy, radcy prawni czy notariusze.

Prawne zagwozdki – skonsultuj się z fachowcem

Kancelaria adwokacka wydaje się właściwym miejscem, do którego powinno się zgłosić w przypadku różnych prawnych wątpliwości.
Jednak nie każda taka niepewność wymaga, by zajmował się nią adwokat Mińsk Mazowiecki. Niejednokrotnie by rozwikłać daną kwestię wystarczy konsultacja z prawnikiem. Prawnik jako osoba znająca legislacyjne niuanse może być pierwszą linią kontaktu.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, powinniśmy podejmować decyzję o tym, komu ją powierzyć.