Jeśli chcesz usunąć obiekt ze swojej działki to zawsze musisz poinformować o tym właściwy Urząd lub Starostwo Powiatowe. Nie zawsze jednak musimy prosić o pozwolenie, zdarzają się momenty kiedy wystarczające jest złożenie zawiadomienia. Kiedy obowiązkowe jest czekanie na pozwolenie, a kiedy możemy zawiadomić Urząd w województwie Lubelskim i zacząć działać? Jakie wnioski obowiązkowo złożyć i w jakim miejscu załatwić sprawę?

Źródło: Recyling-Zamość – wyburzenia i rozbiórki

Kiedy wystarczy zgłoszenie, że chcemy rozebrać budynek?

Jeśli budynek, który chcemy poddać rozbiórce nie jest zamieszczony na liście zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatora, jest niższy niż 8 m oraz postawiony jest od granicy działki nie bliżej niż połowa jego wysokości, to nie musimy posiadać pozwolenia na rozbiórkę. Wystarczające jest wtedy, aby do właściwego Urzędu Miasta albo Starostwa Powiatowego dostarczyć zawiadomienie o rozbiórce. 

Pozwolenia na rozbiórkę nie wymagają także obiekty, które nie musiały mieć pozwolenia na budowę. Są to między innymi tymczasowe hale przemysłowe. Wtedy wystarczające jest złożenie odpowiedniego pisma i po miesiącu możliwe jest rozpoczęcie wyburzania.

Pozwolenie na rozbiórkę – kiedy jest konieczne?

Pozwolenie na rozbiórkę jest konieczne kiedy chcesz wyburzyć większe budynki, lub te, które chroni prawo albo konserwator. Dokładnie mowa o wyburzeniu budynków, które uznane są za zabytek, mają więcej niż 8 m wysokości a także takich, które umieszczone są o dystansie mniejszym niż połowa wysokości obiektu. Dodatkowo zobowiązanie to mają gospodarze obiektów, których wyburzenie mogłoby mieć zły wpływ na stan wody czy też ogólnego stanu środowiska. Może też się zdarzyć, że są dodane na Listę Skarbów Dziedzictwa, są zbudowane w parku kulturowym albo są pomnikiem historii – w takich sytuacjach pozwolenie też jest potrzebne.

Warto również wiedzieć, że jeżeli mamy w planach wyburzyć obiekt budowlany, a potem na tym samym miejscu postawić kolejny to można od razu zanieść druk o pozwolenie na rozbiórkę oraz o budowę obiektu budowlanego.

Co należy zanieść wraz z wnioskiem o rozbiórkę

Niezmiernie ważna informacja jest taka, że pozwolenie na rozbiórkę musisz dostać jeszcze przed rozpoczęciem prac. Urząd nie rozpatrzy wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, jeśli już ją rozpocząłeś. Dokumenty można złożyć w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie dzielnicowym m.st. Warszawy oraz w Urzędzie miasta na prawach powiatu. W dodatku od 1 lipca 2021 roku wniosek można złożyć online.

Do pisma o pozwolenie na rozbiórkę obowiązkowo trzeba dołączyć zgodę gospodarza obiektu, szkic umieszczenia obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia rozbiórki a także opis jak ma zostać zapewnione bezpieczeństwo ludzi i mienia. Zdarza się, że konieczny jest także plan rozbiórki budynku, a w przypadku rozbiórki zabytków, obowiązkowo trzeba dołączyć decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego obiektu z listy zabytków.

Jeżeli nie wiemy jak zabrać się za rozbiórkę to warto zatrudnić do tego grupę specjalistów. W Lublinie oraz Rzeszowie z pewnością znajdziesz sprawdzoną firmę, która będzie w posiadaniu wszystkie niezbędne maszyny do wyburzenia budynku.