Chłodnictwo to dział techniki, który zajmuje się odprowadzaniem ciepła ze środowiska, chłodzonego w celu otrzymania i zachowania temperatur niższych od temperatury otoczenia. Największe zastosowanie znajdziemy w utrwalaniu żywności. 

Komora chłodnicza to oscięta powierzchnia otoczona przegrodami o dużej izolacyjności cieplnej a także paroszczelności, w której utrzymywana jest stała temperatura zgodnie z wymaganiami odnoszącymi się do przechowywanych wyrobów. 

W zależności od zachowywanych temperatur, komory dzielą się na:

    • komory chłodnicze – zakres temperatur 0 do +10C

    • komory mroźnicze – zakres temp. -5 do -25C

    • komory morźnicze głębokiego mrożenia – temperatury ok. – 30C

    • komory z atmosferą kontrolowaną. 

Komory mroźnicze to profesjonalne rozwiązania dedykowane do przechowywania produktów świeżych, mrożonych w ustalonych temperaturach. 

Komora chłodnicza zaopatrzona jest w chłodnię i agregat chłodniczy, które są w stanie obniżyć i utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu. 

Zależnie od warunków technicznych budynku oraz poszczególnych wymagań możemy wyróżnić komory murowane wolnostojące, modułowe, wykonane z płyt poliuretanowych oraz montowane całościowo we wnętrzu budynku. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa tworzywo, z którego wykonane są komory chłodnicze charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością na ściskanie i gnicie, bezwonnością, niepalnością a także statecznością chemiczną. Jest on również bezproblemowy do utrzymania w czystości oraz, a także pozwala na zachowanie wysokich wymagań sanitarnych.  

Komory chłodnicze stosuje się m.in. w fabrykach produkcyjnych, przetwórniach oraz przechowalniach owoców, restauracjach a także w placówkach medycznych. 

Mechanizmy te tworzą także niezbędny element mechanizmu samochodów-chłodni, czyli pojazdów służących do transportu żywności, leków oraz innych preparatów chemicznych. 

Warunki, jakie muszą być spełnione w chłodni, są zależne od gatunku przechowywanych w niej wytworów. Temperatura zadana w chłodni może też być zależna od oczekiwanego okresu przechowywania, a także od tego, czy jest przwechowywany świeży produkt, który następnie będzie zamrożony.

Komora chłodnicza składa się nie tylko ze ścian, podłogi, sufitu i drzwi. To szereg zastosowań technologicznych, które mają nacelu zdołać zachować odpowiednią temperaturę we wnętrzu pomieszczenia. W komorach powinno się także utrzymywać właściwy jakość wilgotności oraz intensywność przepływu powietrza. 

Jak działa agregat chłodniczy?

Agregat chłodniczy jest sercem każdej komory chłodniczej. Jest to urządzenie służące do chłodzenia płynu procesowego. Składa się on z pojedynczego urządzenia typu Monoblok, jak również kompleksowej instalacji typu split składającej się z agregatu, chłodnicy i instalacji łączącej oba urządzania. Agregaty chłodnicze można znaleźć dokładnie tam, gdzie zminimalizowana temperatura jest konieczna do przechowywania towarów lub zachowania ściśle określonych warunków pracy. Funkcjonowanie agregatu chłodniczego zbliżone jest do pracy pozostałych urządzeń chłodniczych jak np. klimatyzacji. Opiera się ono na kompresji lub absorbcji pary. Cały przebieg rozpoczyna się w pierwszym podzespole, czyli parowniku, gdzie panuje niska temperatura i jednocześnie niskie ciśnienie, krąży freon, czyli czynnik chłodniczy. Początkowo znajduje się on w stanie ciekłym, jednalże pobierając energię cieplną od produktów znajdujących się we wnętrzu komory chłodniczej zaczyna parować. Agregat zasysa czynnik chłodniczy i zwiększa ciśnienie, a także podwyższa temperaturę. Następnie trafia on do skraplacza, gdzie rozpoczyna się proces jego skraplania. Tym oto sposobem oddaje on nagromadzoną dotąd energię. W momencie, w którym czynnik roboczy przeniesie się ponownie do stanu ciekłego jest transportowany do tzw. zaworu dławiącego – funkcją tego elementu jest obniżenie ciśnienia płynu, a w związku z tym znaczne obniżenie jego temperatury. W momencie, w którym czynnik chłodniczy ponownie zostaje przeniesiony do parownika cykl chłodzenia zaczyna się od początku. 

Chłodnictwo przemysłowe – zarys historii 

Pierwotne zastosowanie komór chłodniczych sięga czasów zamierzchłych. Do magazynowania żywności używano rozpadliny wydłubane w lodzie lub śniegu. Już wówczas próbowano w ten sposób wydłużyć świeżość posiadanych wyrobów. W historii ludzkości woda w postaci lodu znajdowała przez długi okres czasu zastosowanie. Praktycznie lodem posługiwano się do połowy XX wieku, a i obecnie lód jest stosowany w magazynach chłodu. 

Początkowe lata dwudziestego wieku to głównie chłodnictwo przemysłowe bazujące na takich czynnikach jak amoniak a okresowo dwutlenek węgla. 

Chłodnictwo przemysłowe daje możliwości dla wielu branż na całym świecie. Mimo iż kojarzy się głównie z chłodniami i mroźniami, oferuje o wiele więcej różnorodnych zastosowań, których zadaniem jest sprawienie odpowiednich warunków do przechowywania wyrobów oraz realizacji wskazanych procesów przemysłowych. 

Chłodnictwo przemysłowe to także systemy, które są wykorzystywane w kompleksach użytkowych i komercyjnych. Rozwijająca się wielorakość systemów chłodniczych sprawia, że branża chłodnicza stale się rozwija. 

Porównywalnie jak w innych branżach, również w chłodnictwie przemysłowym coraz większą wagęuwagęprzywiązuje się do zagadnień przyjaznych dla środowiska naturalnego. Metody te wyróżniają się wysoką efektywnością, jednocześnie ograniczając popyt na energię lub korzystają z odnawialnych źródeł energii. W każdym kolejnym eoku chłodziwa stosowane w układach chłodzenia szaf chłodniczych cechują się coraz to mniejszą szkodliwością dla otoczenia a w przyszłości zostaną zastąpione przez naturalne czynniki chłodnicze. 

Ile właściwie kosztuje postawienie komory chłodniczej?

Etap projektowania komory chłodniczej jest podstawą skuteczności przyszłej instalacji. Również od tego jak będzie zaprojektowana instalacja do mroźni zależy jej końcowy koszt. W zależności od rodzai produktów należy wybrać odpowiedni rodzaj konstrukcji, który zapewni najlepsze warunki do przechowywania. 

Najistotniejszym czynnikiem, który przesądza o koszcie budowy komory chłodniczej jest wielkość pomieszczenia oraz,a także jego przeznaczenie. Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na koszt jest poziom temperatury jaki ma być utrzymany w pomieszczeniu. Istotne jest tu dostosowanie wydajności agregatu chłodniczego, który pozwoli uzyskać stałą temperaturę powietrza. Równie ważne jest miejsce montażu chłodni. Należy bowiem wziąć pod uwagę grubość ścian, które za zadanie mają skutecznie oddzielać zewnętrzną temperaturę od tej, która panuje w chłodni. Warstwa izolacyjna i to jaka zostanie wybrana w głównej mierze w nim magazynowane. Stopień zaawansowania konstrukcji a także niezbędna moc, która ma wychłodzić powierzchnię użytkową, a również jej wyposażenie np. meble chłodnicze to kolejne czynniki, które będą mieć wpływ na cenę montażu chłodni.