Bardzo ważnym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia swoich pracowników. Warunki pracy powinny być nieszkodliwe i higieniczne. Żeby pracownicy byli w pełni bezpieczni potrzebne jest organizowanie kursów BHP, co także jest obowiązkiem pracodawcy. To, z jaką częstotliwością i jak powinny odbywać się tego typu szkolenia bhp zależne jest od stanowiska pracy. Oczywiste jest, że stopień zagrożenia inny jest na stanowisku administracyjnym, a inny dla pracownika budowy pracującego na rusztowaniach. Takie szkolenia są również organizowane zaraz po zatrudnieniu nowego pracownika do pracy, który bezwzględnie powinien przestrzegać zasad BHP, aby bezproblemowo przystąpić do obowiązków. Kto jeszcze podlega obowiązkowi zaliczenia takich szkoleń? Czy studenci na praktykach również powinni w nim uczestniczyć? Kto organizuje takie szkolenia i jak długo one trwają? 

Kto podlega obowiązkowemu szkoleniu BHP?

Zgodnie z polskim prawem, każdy niedawno przyjęty pracownik podlega obowiązkowi zaliczenia kursu BHP. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dany pracownik pracował wcześniej na takim samym stanowisku u danego pracodawcy. Z obowiązku tego nie są zwolnieni również studenci, którzy zaliczają praktyki, ani uczniowie szkół zawodowych. Poza szkoleniami wstępnymi są również szkolenia okresowe. Ich częstotliwość a także czas trwania takich szkoleń zależy w dużej mierze od rodzaju zajmowanego stanowiska. Według tej zasady najczęściej, bo raz w roku taki kurs powinni odbyć pracownicy, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne. Minimalny czas takiego szkolenia wynosi 360 minut. Z drugiej strony pracownicy administracyjno – biurowi są zwolnieni z tego obowiązku i odbywają oni jedynie szkolenie wstępne.

Czy szkolenie BHP obowiązuje również pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie?

Według przepisów na pracodawcy nie ciąży obowiązek sfinansowania szkoleń BHP dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Nie mniej jednak jest on zobowiązany do zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków pracy. Można uznać, że pracodawca powinien takie szkolenie zorganizować, ale nie musi za niego płacić. W tym przypadku może porozumieć się z pracownikiem, aby to on pokrył koszty.

Kto powinien przeprowadzić kurs BHP?

Przepisy mówią, że początkowe szkolenie BHP może przeprowadzić pracodawca, pracownik przez niego wytypowany pracujący na tym samym stanowisku, pracownik BHP albo zewnętrzna firma specjalizująca się w organizowaniu tego typu szkoleń. Ważne jest aby to była osoba wykwalifikowana z odpowiednim poziomem wiedzy. Trzeba wspomnieć, że zarówno kurs wstępny, jak i szkolenie okresowe powinny zakończyć się egzaminem sprawdzającym poziom przyswojonej wiedzy. Takie firmy można znaleźć m.in. w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach  jak Żnin, Wągrowiec czy Nakło.

Kiedy zatrudniony powinien zostać skierowany na badania lekarskie?

Pracodawca nie może pozwolić na rozpoczęcie pracy przez osobę, która nie ma wstępnych badań lekarskich. Dlatego pracownik przed przystąpieniem do obowiązków musi zgłosić się do lekarza medycyny pracy aby przeprowadzić odpowiednie badania. Ważne jest, aby takie badania powtórzyć przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Okres obowiązywania badań wyznacza lekarz medycyny pracy.  

Kto ocenia stopień ryzyka zawodowego? 

Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę do oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku. Jednakże nie zawsze jest on w stanie tego zrobić, może wówczas zatrudnić zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę w usługach BHP. Taką ocenę ryzyka może zrobić także lekarz, zajmujący się profilaktyką w danym zakładzie pracy.

Co robić jeśli już zdarzy się wypadek? 

Oczywiście w takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy pomóc osobie poszkodowanej, a później zabezpieczyć miejsce wypadku i powołać zespół powypadkowy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku wypadków ciężkich, śmiertelnych bądź zbiorowych. Wtedy dodatkowo należy zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, a także prokuraturę. Jeśli w zakładzie pracy doszło do niebezpiecznego zatrucia trzeba koniecznie powiadomić także Państwową Inspekcję Sanitarną.